AVM YÖNETMELİĞİ UYARINCA, KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLERLE İLGİLİ DUYURU

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik düzenlemesi uyarınca, AVM’lerde geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere kiraya verilmek üzere toplam satış alanı üzerinden yer tahsis edilmesi esastır. Buna göre; esnaf ve sanatkar işletmecilerine rayiç kira bedeli üzerinden AVM’nin toplam satış alanının en az %5’i, geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere ise rayiç bedelin ¼’ü tutarında ve AVM toplam satış alanının en az ‰3’ü oranında olacak şekilde kiralama ve yer tahsisi yapılması hususu düzenlenmektedir. Kiralama başvurularının AVM yönetimine yazılı olarak aşağıdaki belgeler ile birlikte yapılması gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

– Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olunduğuna dair belge

– Vergi Levhası

– Faaliyet belgesi

– Ticaret sicil gazetesi

– İmza sirküleri

– Mağaza ve marka konseptini gösteren bir sunum

Yukarıdaki açıklamalara göre kiralama teklifinde bulunacak olanların, kiralama koşullarının detayları hakkında bilgi almak için AVM yönetimine başvuruda bulunmalarını rica ederiz.

İPEKSARAY ALIŞVERİŞ MERKEZİ:  Melikgazi Mh. Sivas Bul. No:182 Melikgazi/ Kayseri

TEL: 0(352)224 81 02  www.ipeksaray.com.tr

http://www.ipeksaray.com.tr/dilekce.pdf